Istoria sportului constănțean (10)

Epoca interbelică (continuare)

de Claudiu Val

Un loc special îl ocupă, în preocupările tinerilor, hipismul. Societatea Hipică Dobrogea s-a numărat printre fondatoarele Federației Ecvestre Române, iar președintele ei, C.Comănescu, a fost și un apreciat arbitru internațional, trimisul FER la congresul de afiliere la Federația Ecvestră Internațională. În 1934, la Constanța s-a organizat Concursul Micii Antante, iar în 1938, Campionatul Calului de Arme. Pe hipodromurile din Mamaia, Constanța, Anadalchioi, Palas și Mangalia aveau loc, anual, competiții puternice.*
Desigur, pe Dunăre sau la malul mării nu puteau lipsi întrecerile de canotaj și yachting, multe dintre ele desfășurate cu ocazia ,,Zilei Apelor” (30 iunie 1932, 25 iunie 1933, 30 iunie 1935 și 1 iulie 1936). Apare un nou club, AS Marina Constanța, în 1937, care, împreună cu mai vechea Ligă Națională a României, se afiliază la Federația Română a Sporturilor Nautice. De altfel, Campionatele Naționale se organizează, în 1937 și 1938, la Constanța, ca și Campionatele Militare din 1939. Cu aceste ocazii, gazdele se afirmă, câștigând mai multe probe: 8+1 (echipajul distrugătorului ,,Maria”), 2+1 (Flotila Hidroaviației), bărci militare (distrugătorul ,,Ferdinand”), baleniere militare (canoniera ,,Ghiculescu”), șalupă cu motor (Nicolae Ștefănescu), kaiac-2 (Străjerii Constanța). La Constanța se organizează, în 1938, și prima regată internațională de yachting, între echipele României și Greciei.**
Și, cum comunitatea turco-tătară își continuă coexistența, pașnică, cu cea majoritar românească, în acest spațiu s-au păstrat și întrecerile de kureș. Parcă simbolic, marii eroi ai acestui gen de lupte au provenit nu numai dintre turci și tătari, astfel că, pe lângă Giumacai și Kairi din Osmancea, Adnan din Fântâna Mare sau Șucuri din Ovidiu, s-au remarcat și Mihai Mitică din Movila Verde, Lupu din Urluia, Paraschiv din Adamclisi, Cocoș din Băneasa și Chiper din Cobadin.***
*Enciclopedia…, vol. I, op. cit.
**Ibidem
***Aidîn Ablez, op.cit.