Ioan Popișteanu a plecat dintre noi

prof. Stelian Marinescu,

Clubul Nautic Român

Pe  când eram student, un tânăr bibliotecar, absolvent al primei promoţii de Biblioteconomie, din cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Nicolae Bălcescu – Bucureşti,  încerca să ne învețe tainele cercetării științifice.

Pe vremea aceea, indexarea zecimală era sublimul muncii de cercetare. Însuși dl. Popişteanu, ne explica esența cercetării: ,,Cărțile sunt scrise din cărți’’. O viață de om a dedicat-o dezvoltării Bibliotecii Universitare Constanța. Că este acum un lăcaș de cultură, Biblioteca Universitară de la Constanța o datorează perseverenței popișteniene.

Puțini știu că Nelu Popișteanu era un mare iubitor de sport. Decenii de – a rândul, Nelu Popișteanu a fost un mare promotor al sportului universitar. Cea mai mare realizare a sa a fost crearea bazei sportive nautice a Universitații ,,Ovidius’’ –  Constanța. Poate că și-a dorit să plece dintre noi într-un  mod neașteptat. De două luni se considera inutil. Frâna pensionării i s-a părut insuportabilă. Nu a știut că existența lui era mai importantă decât micimile vremii. Poate că, de acolo unde a plecat, se uită la noi cu indulgența omului de cultură, înțeles doar după purgatoriul trecerii în neființă.

În numele oamenilor de yachting de la Clubul Român de Yachting și nu numai, a studenților constănțeni, a tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe omul de cultură dobrogean, Nelu Popisteanu, transmitem familiei îndoliate, condoleanțe și  ,,Dumnezeu să-l ierte, să – l primească  alături de oamenii buni !’’.

În plan plan sportiv prof. Ioan Popişteanu a fost campion naţional universitar la proba de caiac-dublu (1965-1966), preşedinte, cu intermitenţe, al Clubului Sportiv Universitar Ştiinţa, din Constanţa, din anul 1969. A mai deţinut şi funcţia de secretar al Comisiei Judeţene Constanţa, pentru sporturi nautice (1977-1985), vicepreşedinte al Federaţiei Române de Canotaj şi Yachting (1982-1990) şi din 1990 vicepreşedinte al Clubului de Yachting Constanţa.

S-a născut la 30 ianuarie 1942, în satul Cârjelari, comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea. A urmat şcoala primară în satul natal (1950). Studiile gimnaziale şi liceale le face la Tulcea, Şcoala Medie nr. 1, actualul Colegiu Dobrogean Spiru Haret (1961). Absolvent al Facultăţii de Filologie, Secţia Bibliologie-Biblioteconomie (1968) şi al Facultăţii de Filologie, Secţia Limba şi Literatura Română (1972) din cadrul Universităţii Bucureşti. Este repartizat, în 1968 la Institutul Pedagogic din Constanţa (actuala Universitate Ovidius), când preia şi conducerea bibliotecii universitare de aici.
Viaţa profesională, didactică, ştiinţifică, sportivă se confundă cu apariţia şi dezvoltarea învăţământului superior dobrogean. A fost membru fondator şi secretar al comitetului de initiaţivă pentru înfiinţarea primei universităţi din istoria Dobrogei, Universitatea Ovidius, din Constanta şi a fost, din 1995, membru al Senatului universitar. A fost membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii de bibliofilie (1972), membru al Consiliului Naţional A.B.I.R. (1990-1998), preşedinte al Filialei Constanţa şi Tulcea A.B.I.R. (1990-1998) şi din 1998, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Bibliotecarilor din invăţământ (CN.B.I.).

A făcut parte din colegiul de redacţie al revistei Studia Bibliologica şi a fost unul din ctitorii revistei studenţesti  Ex Ponto, din Constanţa şi al Editurii Ovidius University Press.

A făcut parte din colegiul de redacţie al revistei Biblion, publicaţie de bibliologie, patronată de filialele ABPR-ABIR şi Biblioteca Judeţeană Constanţa. A fost unul din fondatorii primei edituri de stat din Constanţa, după decembrie 1989, Editura Pontica, (apărută ca filială a Editurii Eminescu, din Bucureşti) şi membru al colegiului director şi de redacţie al acesteia (1990-1993) şi director al Editurii Ex Ponto (1995). A facut parte din colegiile de redacţie al publicaţiilor Lucrărilor ştiinţifice – 1972-1977 (coordonator la 5 serii) şi apoi al Analelor Universităţii Ovidius – 1990-2000 (7 vol.).
A publicat în cotidienele locale: Dobrogea Nouă, Cuget Liber, Telegraf, Observator, Ziua de Constanţa, în revistele de cultură Tomis, Biblion, Ex Ponto.

Prezenţă activă în viaţa culturală constănţeană, se remarcă drept moderator şi autor al unor comunicări, studii şi articole din domeniile bibliologiei, istoriei cărţii şi tiparului, filologiei şi literaturii române, istoriei şi teoriei educaţiei  fizice şi sportului.
Pentru rezultatele obţinute în activitatea culturală şi profesională, în anul 1972, cu prilejul Zilei învăţătorului, prin Decret al Consiliului de Stat, este decorat cu Ordinul meritul Cultural, clasa a III-a.

De asemenea, primeste în 1999 Diploma Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, pentru susţinerea actului de cultură scrisă şi pentru editarea operei inedite a lui Radu Gyr, la Constanţa, Diploma Salonului de carte, – Slobozia – 2000, pentru editarea antologiei Poezia română după proletcultism, de Constantin Abăluţă, Diploma de onoare şi placheta jubiliară cu ocazia sărbătorilor prilejuite de împlinirea a 50 de ani de învăţământ superior constănţean şi 10 ani de la înfiinţarea Universităţii Ovidius.

Pe plan profesional şi cultural susţine comunicări la manifestarile ştiinţifice, participă la numeroase congrese şi conferinţe, târguri şi saloane de carte, specializări, granturi, programe naţionale şi internaţionale în Franţa, Italia, Germania, S.U.A., Rusia.

A fost redactor şi editor a peste 500 de volume, antologii, culegeri de texte, manuale şi cursuri universitare ce au apărut la Ovidius University Press şi Ex Ponto, din Constanţa, Biblioteca A.B.I.R. Bucureşti şi a semnat peste 30 de articole, cronici şi recenzii în periodice şi cotidiene.