Gala decernării “Oscarurilor” la Marina Militară Română

Camaraderie şi jovialitate la cel mai înalt grad !

 prof. Dan Mihăescu

Statul Major al Forţelor Navale a organizat joi, 21 februarie, în aula Bazei Logistice Navale din Constanţa, festivitatea de decernare a premiilor celei de-a treia ediţii a concursului „Omul Anului 2012 în Forţele Navale”.

 

Amfitrionul acestui veritabil concurs “Oscar” al Marinei Militare, şeful Statutului Major al Forţelor Navale (SMFN) Române, viceamiral dr. Aurel Popa, a precizat încă de la deschiderea festivităţii că obiectivul a constat deopotrivă în recompensarea valorii profesionale, manageriale, spiritului inovativ şi promovarea tradiţiilor culturale marinăreşti cât şi în stimularea personalului militar şi civil în direcţia performării şi depăşirii standardelor profesionale, pe parcursul unui an de activitate.   “Iniţiativa acestui concurs intern de evaluare profesională a fost lansată în Clubul Amiralilor şi iată că a prins un frumos contur şi are o extraodrinară valoare stimulativă, după cum am putut aprecia din entuziasmul participanţilor” – a afirmat viceamiralul Popa.

Potrivit şefului SMFN, distincţia militară onorifică „Omul Anului” se acordă în urma desfăşurării concursurilor organizate la toate nivelurile ierarhice din Forţele Navale. Competiţia a fost structurată pe nouă secţiuni, calificativele fiind acordate pe bază de grilă de către o echipă specială de evaluatori. De asemenea, ocupanţii primului loc din cadrul secţiunilor I-VIII se califică direct în finala concursului „Omul Anului 2012 în Armata României”. “Date fiind rigorile concursului şi gradul înalt de exigenţă în evaluare, eu fac apel către structurile profesionale ca în cazul lureaţilor ce au primit astăzi distincţii, ca acestea să fie luate în calcul şi în cadrul notărilor şi evaluărilor anuale individuale” – a conchis viceamiralul Aurel Popa, dând de înţeles că premianţii galei sunt cu adevărat cei mai buni dintre cei mai bun !

 

În urma prezentăţrii rezultatelor finale la cele nouă secţiuni pentru care s-au înscris peste 70 de concurenţi.

 

La secţiunea I – “Imagine şi vizibilitatea armatei şi forţelor navale” – Locul 1 a fost acordat comandorului Mihai Panait – comandantul fregatei “Regele Ferdinand” în cadrul Operaţiei ATALANTA – cea mai importantă şi mai complexă misiune de luptă a Forţelor Navale după cel de-al Doilea Război Mondial, aflată sub comanda Forţelor Navale ale UE.
Locul 2 –  cpt. comandorului Adrian Siea – comandantul Serviciului de luptă logistic de pe submarinul „Delfinul”. El a elaborat proiectul „Dacă ar fi uşor, oricine ar putea face„, cu care Centrul 39 Scafandri a obţinut Premiul special al juriului internaţional la ROMANIAN PR AWARD 2012, cea mai importantă competiţie naţională în domeniul strategiilor de comunicare şi promovare a imaginii companiilor private şi instituţiilor publice.

Locul 3- cpt. comandor Remus Scurtu, şeful Biroului Mentenanţă tehnică la SMFN. În perioada 23 iunie – 30 decembrie 2012, el a îndeplinit funcţia de ofiţer de stat major în cadrul Comandamentului Întrunit din Cornul Africii – Djibouti „CJTF – HoA„, în scopul pregătirii şi asigurării sprijinului logistic fregatei Regele Ferdinand, pe timpul escalelor navei in portul Djibouti, pe parcursul Operaţieunii ATALANTA.

La secţiunea II “Instrucţie şi luptă” –  Locul 1 a fost acordat comandorului aviator Tudorel Duţă – locţiitorul pentru zbor la Comandamentul Flotei. El a pilot elicopterul IAR Puma Naval ambarcat pe fregata „Regele Ferdinand„,  în timpul misiunii din Oceanul Indian, îndeplininind, în premieră pentru Forţele Navale Române, peste 20 de misiuni aeriene cu grad ridicat de risc.
Locul 2 – lt. col. Marius Gheorghescu – şeful Operţaiunilor şi Instrucţiei la Batalionul de Infaterie marină. În anul 2012 a avut o contribuţie majoră atât în faza de planificare/ pregătire cât şi în faza de desfăşurare a unor exerciţii importante la care au participat Forţele Navale, atât naţionale (CAX „DANUBE PROTECTOR 12„, CPX „LITORAL 12„) cât şi internaţionale ( LIVEX „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 12„, PHIBLEX „SUMMER STORM 12„).

Şi locul 3- sg. maj. Daniel Marin – specialist 2 în Grupul Naval al Fiorţelor pentru Operaţiuni Speciale . În perioada aprilie-decembrie 2012, militarul a executat misiuni în Teatrul de Operaţiuni, într-o regiune deosebit de periculoasă.

La secţiunea III “Logistică şi infrastructură”.  Locul 1 este ocupat de cpt. comandor Silviu Bucur – şef Birou Mentenanţă nave la Comandamentul Bazei Navale Pontica.  El s-a remarcat prin contribuţia de excepţie în coordonarea şi executarea acţiunilor de asigurare a suportului logistic în vederea participării fregatei „Regele Ferdinand” la Operaţiunea Atalanta.
Locul 2 – cpt. cdorului. Daniil Trică – şef secţie Mentenanţă la SMFN, pentru contribuţia majoră la realizarea suportului logistic necesar pe timpul pregătirii şi participării navelor la misiuni în afara teritoriului statului român.
Iar locul 3- cpt. comandorului Daniel Roşca, comandantul remorcherului maritim de salvare şi intervenţii “Grozavul”. În 2012 acesta a planificat, organizat, coordonat şi executat în siguranţă misiuni de spargere a gheţii pentru menţinerea şenalului navigabil pe Dunărea de Jos, între Mm 0 braţ Sulina şi Mm 41 braţ Tulcea, aval şi amonte, pentru deschiderea căii fluviale de comunicaţie, executarea de misiuni de sprijin umanitar la solicitarea autorităţilor publice (aprovizionare marfă şi transport persoane), asigurarea navigaţiei pe Dunărea maritimă, între Sulina şi Galaţi, prin deblocarea şenalului de navigaţie de gheaţă şi aglomerările de gheaţă formate.

În ceea ce priveşte Secţiunea IV – “Învăţământ, ştiinţă şi artă militară navală”, premiile au fost acordate astfel: Locul 1- comandor dr. ing. conf. univ. Octavian Tărăbuţă – Facultatea de Marină Militară a Academiei Navale Mircea cel Bătrân. El a coordonat echipa care a realizat prototipul de cercetare al vehiculului subacvatic telecomandat (ROV), destinat cercetării raioanelor maritime şi fluviale, proiect medaliat cu aur la Expoziţia Euroinvent 2012, a întărit poziţia Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în comunitatea academică maritimă europeană prin iniţierea şi coordonarea unor proiecte şi parteneriate cu instituţii de învăţământ superior din Bulgaria, Polonia Republica Moldova, Turcia şi Ucraina. El a primit, de asemenea, o diplomă de merit din partea Asociaţiei Alumni a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.
Locul 2 – comandor dr. Cristinel Uce – şeful Serviciului Instrucţie din SMFN. S-a apreciat că prin activitatea sa din anul 2012 a adus o contribuţie importantă în dezvoltarea ştiinţei şi artei militare la nivel naţional prin publicarea lucrării cu titlul: „Terorismul naval şi implicarea Forţelor Navale Române în combaterea lui„, în care, prin analizarea fenomenului terorist internaţional, pornind de la nevoia aducerii unor clarificări în legătura dintre terorismul istoric şi cel al zilelor noastre, particularizează terorismul naval, urmărind evoluţia acestuia de-a lungul anilor în modul de manifestare şi acţiune.
Locul 3 – comandorul dr. Aurel Puichiliţă – şeful Statului Major al Centrului de Scafandri Militari. S-a afirmat ca autor al „Terorismul naval în contextul evoluţiei terorismului pe plan mondial„.

Cât despre secţiunea V – “Sănătate şi sport”, câştigătorii sunt: Locul 1 – cap. clasa III,  Ciprian Encică, scafandru greu de luptă. Triplu campion naţional la Taekwondo, a obţinut locul al IV-lea la Campionatul Balcanic de Taekwondo, organizat în Bosnia-Herţegovina, şi locul al VII-lea la Campionatul Mondial Militar din Vietnam.
Locul 2 – locotenent Sorin Suliman, ofiţer 3 la Compartimentul de Educaţie Fizică al SMFN. În anul 2012 a participat la campionate naţionale şi internaţionale de Taekwondo, categoria – 68kg.
Locul 3 – student plutonier Olimpia Mirea. În 2012 unde a obţinut locul I la individual şi locul I pe echipe la Campionatul Militar de Pentatlon pentru instituţiile militare de învăţământ, desfăşurat în garnizoana Sibiu.

La secţiunea VI – “Presă, film şi literatură”, premiile au revenit:

Locul 1 cpt. comandor Mihai Egorov- secretar general Grup Mas-Media al SMFN. El a fost ofiţerul de relaţii publice al fregatei „Regele Ferdinand” în timpul participării la Operaţia Atalanta, care a realizat, cu înalt profesionalism, o multitudine de materiale jurnalistice despre activităţile executate de navă, acestea fiind preluate de către mass-media naţională şi internaţională.
Locul 2 – pcc. Olivia Bucioacă, reporter la Scutul Dobrogei şi 3) cpt. comandor Iurea Neculai, instructor superior la Şcoala de Maiştri de Marină a Forţelor Navale Române. Ea a câştigat trofeul la categoria „Jurnalistul anului – presă scrisă„, decernat în cadrul „Galei Voluntarului – 2012„, pentru articolele publicate în Revista „Marina Româna”, care au vizat acţiunile Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa organizate în colaborare cu Şcoala Militară de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu” şi cu alţi militari voluntari din Forţele Navale. Evenimentul a fost organizat de Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Constanţa şi Centrul de Voluntariat „Centras” Constanţa.

De menţionat şi premiile Secţiunii VII – “Istorie, cultură şi tradiţii militare şi marinăreşti”.

Locul 1 – specialist dr. Andreea Maria Croitoru, muzeograf la Muzeul Marinei Române, pentru volumul de autor Pagini de istoria Marinei Române, la Editura Sitech din Craiova, dar şi alte 18 studii şi articole de specialitate, iar în calitate de redactor-şef, a coordonat publicarea „Anuarului Muzeului Marinei Române-2012„, tom XV, la Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa.
Locul 2- comandor Daniel Căpăţână – şeful Serviciului Doctrină şi tradiţii la SMFN .

Locul 3- comandor Petrică Pârvu, locţiitorul comandantului Şcolii de Aplicţii a Forţelor Navale, autorul ediţiei a 2-a a Monografiei Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, 2012.

Deopotrivă cea mai disputată şi ovaţionată categorie profesională din cadrul Consursului „Omul Anului 2012 în Forţele Navale” a fost Secţiunea VIII – “Soldatul Universal” – ai cărei înalţi profesionişti au fost declaraţii, în ordine ierarhică:

Locul 1 – lt. comandor Cristian Uceanu, ajutorul camandantului Servicului de luptă senzori şi armament la Fregata Regele Ferdinand. El a fost la comanda unui detaşament dislocat în Teatru de Operaţiuni, unde a planificat şi organizat executarea misiunilor primite în foarte bune condiţii, detaşamentul obţinând rezultate remarcabile.
Locul 2 – maistru militar II – Daniel Nagherneac – specialist 2 la Grupul naval pentru operţiuni speciale. În perioada aprilie-decembrie 2012, militarul a executat misiuni în Teatru de Operaţiuni desemnat, participând la toate misiunile ordonate.

Locul 3 – cpt. Dan-Marian Ungureanu, comandant de detaşament la Forţele  pentru Operţiuni Speciale. Ofiţerul a participat la Operaţiunea ATALANTA acţionând la bordul fregatei Regele Ferdinad atât ca ofiţer în cadrul serviciului de luptă senzori şi armamente, cât şi ca leader al grupei de boarding.
Cea de-a IX – a Secţiune din concurs, a fost una de suflet: “Marinărie şi matelotaj”

Locul 1 – maistrul militar Octavian  Constantin Jarcă, de la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Navale şi locul 3) cap. cls. 3 Costel Mândroiu, de la Divizionul de Nave Fluviale, coautor al volumului Noduri şi semne marinăreşti – ediţia 2012. De asemenea a realizat lucrarea „Roza vânturilor„, premiată la concursul de confecţionare noduri marinăreşti, împletituri şi lucrări de marinărie şi matelotaj. A promovat o imagine favorabilă Armatei României şi a Forţelor Navale prin participarea la atelierele de confecţionat noduri marinăreşti, cu prilejul diferitelor evenimente organizate de Ministerul Apărării Naţionale.
Locul 2 – a revenit maistrului militar principal (mmp) Viorel Ciurumela – şef echipaj în Serviciul de luptă logistic al Fregatei „Regele Ferdinand”. El a participat la asigurarea suportului material pentru desfăşurarea în bune condiţii a Operaţiei ATALANTA – prin participarea la manevra navei, activitatea de realimentare pe mare RAS, manevra ambarcaţiunilor, manevra de ajutorare a unei nave avariate.

Locul 3 – Caporal clasa a III-a Costel Mândroiu, de la Divizionul de Nave Fluviale. În 2012 a realizat o serie de machete de nave fluviale pe care le-a expus în Comandamentul Serviciului Fluvial, a confecţionat o serie de panoplii cu noduri marinăreşti pe care le-a expus la Cercul Militar Brăila cu ocazia zilei de 25 octombrie şi a realizat mai multe lucrări de matelotaj pe care le-a expus cu prilejul diferitelor activităţi (Ziua Porţilor Deschise, Ziua Marinei, etc).
În prezidiul festivităţii, şeful SMFN, viceamiral dr. Aurel Popa, a fost flancat de contraamiral de flotilă dr. Alexandru Mârşu, comandantul Flotei Militare, contraamiralul de flotilă dr. Dan Hăulică, comandantul Bazei Logistice Navale Pontica, contraamiral de flotilă dr. Sorin Learschi, comandantul Flotilei de fregate, contraamiral de flotilă prof. univ. dr. Vergil Chiţac, rectorul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” şi contraamiral de flotilă dr. Corneliu Bocai, şeful Instrucţiei şi Doctrinei din SMFN.