Dicţionarul bibliografic „Presa Marinei Române”

Semnal editorial

 

Editura Militară pregăteşte pentru tipar dicţionarul bibliografic Presa Marinei Române”, redactat de comandorul dr. Marian Moşneagu, recent distins cu Premiul naţional pentru jurnalism „Nicolae Sever Carpinişan”, la Congresul Naţional de Istorie a Presei, de la Constanţa.

Despre această interesant, util şi necesar demers ştiinţific, doamna conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan precizează în „Cuvânt înainte”: „Lucrarea va convinge cercetătorii că aceasta este o presă singulară, neadaptată vreunei clasificări şi astfel veţi inaugura o categorie nouă, specială. Nu e presă de divertisment, dar are şi subiecte pentru timpul liber, nu este politică deşi face politica maritimă a unei ţări, nu este pentru o anumită categorie căci publicul ei este de toate vârstele şi profesiile, nu e sportivă dar îndeamnă la a iubi sporturile legate de apă, nu este a vreunei asociaţii deşi artizanii ei, în mare parte sunt Liga Navală Română, organizaţii obşteşti etc. Nu este presă culturală şi nici enciclopedică, tip magazin. Nu este regională ci europeană căci introduce problemele maritime româneşti pe agenda marilor puteri. Pe mine mă preocupă mult acest specific al presei doborgene în care, evident, presa marinărească este prioritară”.

 

Aşa cum remarcă autorul însuşi în „Introducere”, „Presa cu tematică marinărească prezintă un interes deosebit datorită numărului mare de publicaţii: anuare, almanahuri, buletine, calendare, ziare, reviste etc, diversităţii tematice şi a genurilor publicistice abordate, tribunei de dezbateri iniţiate şi promovate pentru susţinerea intereselor şi aspiraţiilor breslei marinarilor români, ariei de difuzare, tirajului şi longevităţii, competenţei, reputaţiei şi tenacităţii editorilor şi colaboratorilor, promptitudinii, realismului şi perseverenţei cu care a abordat şi promovat subiecte de actualitate şi idei generoase referitoare la istoria şi civilizaţia Dunării şi Mării Negre. Principalele centre de presă au fost Brăila, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Sulina. Printre editori se află Statul Major al Marinei Militare, Marina Comercială, instituţiile de învăţământ de marină, asociaţii, cluburi nautice, ligi, sindicate, precum şi editori particulari.

 

Tematica este diversă, complexă şi interdisciplinară: promovarea unei politici navale consecvente, consolidarea şi afirmarea puterii maritime, crearea şi întreţinerea unei forţe navale potrivite cu interesele maritime ale României, clarificarea locului şi rolului marinei în sistemul naţional de apărare, maturizarea gândirii marinăreşti, dezvoltarea strategiei, doctrinei şi tacticii războiului naval modern, elaborarea şi înfăptuirea unor programe navale de înzestrare cu noi tipuri de nave şi arme necesare creşterii capacităţii de luptă a Marinei Militare Române, extinderea comerţului şi lansarea pe căile maritime a unor nave sub pavilion naţional, permanentizarea propagandei pentru marină cu concursul Ligii Navale Române (L.N.R.), răspândirea cunoştinţelor navale printre toţi acei care au vreo legătură cu această ramură, discutarea tuturor chestiunilor navale pentru stabilirea unei doctrine în tot ce priveşte aceste chestiuni noi, înfiinţarea unei biblioteci navale în Brăila, unde abonaţii revistei vor avea oricând la îndemână orice tratat sau revistă navală, înfiinţarea unei şcoli navale în Brăila, unde tinerii cu câteva clase secundare vor căpăta cunoştinţele necesare în diferite ramuri marinăreşti ca pilotaj, navigaţie, construcţii etc, publicarea tuturor informaţiilor navale care interesează pe toţi cei ce se ocupă cu asemenea chestiuni, prezentarea unor concluzii şi învăţăminte rezultate din desfãşurarea războaielor; politica şi doctrina navală românească în timp de pace şi război, organizarea şi înzestrarea marinei militare, instruirea echipajelor şi a cadrelor de comandă, pregătirea teritoriului riveran Dunării şi a ţinutului dintre fluviu şi mare pentru apărare, drept maritim internaţional, probleme de cadre şi nevoi materiale personale, educaţie şi propagandă, apărarea căilor de comunicaţii şi a intereselor pe apă ale României etc.

 

Menirea Presei Marinei Române de astăzi şi de mâine nu diferă de cea din trecut: de a conferi identitate şi autoritate breslei marinarilor, de a perpetua tradiţiile şi cultura marinarilor români, de a realiza parteneriate cu alte bresle din ţară şi din străinătate, de a susţine şi promova politici de formare, instruire şi perfecţionare profesională, de a tezauriza valorile morale şi spirituale ale marinarilor români, de a iniţia şi impulsiona adoptarea şi perfecţionarea cadrului juridic de funcţionare, de a conferi drepturi şi protecţie socială marinarilor, de a impune repere şi modele morale şi profesionale, de a consolida codul deontologic şi statutul profesional al breslei, de a conserva şi perpetua patrimoniul, performanţele, obiceiurile şi tradiţiile  breslei”.

 

Printre cele circa 200 de periodice apărute în România din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent, prezentate detaliat în dicţionar se numără, în ordine alfabetică: ACTUALITATEA PE DUNĂRE, publicaţie locală de istorie şi atitudine patronată de Asociaţia Armatorilor şi Liga Navigatorilor, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL AND GEOLOGICAL SCIENCE AND ENGINEERING, Constantza Maritime University, AERO-SPORT MAGAZIN, revistă lunară de propagandă aeronautică, radiofonie, automobilism, sporturi, ALMANAHUL FORŢELOR NAVALE 2007, editat de Statul Major al Forţelor Navale Bucureşti, ALMANAHUL MARITIM 1935, editat de Asociaţia Maritimă „Orizontul”, ALMANAHUL MĂRII, editat în anul 1989 de revista „Tomis” Constanţa, ALMANACHUL PERSONALULUI MARINEI REGALE, ANALELE INSTUTUTULUI DE MARINĂ CIVILĂ/UNIVERSITĂŢII MARITIME CONSTANŢA, ANUARUL CLUBULUI AMIRALILOR 2007 – 2008, L’ANNUAIRE DU DANUBE, ANUARUL DUNĂRII de Alexandru Vasilescu, ANUARUL MAEŞTRILOR, SUBMAEŞTRILOR MILITARI ŞI SUBOFIŢERILOR DE MARINĂ, editat de Direcţia Personalului din Ministerului Aerului şi Marinei, ANUARUL MARINEI, editat de Inspectoratul Marinei Militare, ANUARUL MUZEULUI MARINEI ROMÂNE, ANUARUL OFIŢERILOR ACTIVI DIN AERONAUTICA ŞI MARINA REGALĂ, editat de Direcţia Personalului din Ministerul Aerului şi Marinei, ANUARUL OFIŢERILOR ACTIVI DIN MARINA REGALĂ, ANUARUL PORTURILOR ŞI AL ORAŞULUI BRĂILA, editat de ziarul „Expresul”, ANUARUL SERVICIULUI MARITIM ROMÂN, editat de Ministerul Aerului şi Marinei, Direcţia S.M.R., AVIAŢIA ŞI MARINA ROMÂNĂ, revistă lunară de propagandă aeronautică şi marinărească, BULETINUL ARMATEI ŞI MARINEI, BULETINUL DIRECŢIEI HIDROGRAFICE MARITIME, editat de Direcţia Hidrografică Constanţa, BULETINUL DIRECŢIUNII DUNĂRII MARITIME, BULETINUL JURISPRUDENŢEI MARITIME, BULETINUL MARINEI, BULETINUL MARINEI MILITARE, editat de Inspectoratul General al Marinei, BULETINUL MARINEI MILITARE/BULETINUL FORŢELOR NAVALE”, BULETINUL MARITIM AL DUNĂRII/THE DANUBE MARKET AND SHIPPING REPORT,  „BULETIN NAUTIC”, publicaţia Yacht Clubului Regal Român, BULETINUL NAVIGAŢIEI CIVILE, BULETINUL PORTURILOR ŞI CĂILOR DE COMUNICAŢIE PE APĂ, BULETINUL ŞTIINTIFIC AL ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”/SCIENTIFIC BULLETIN OF NAVAL ACADEMY, BURSA DE GALAŢI, BUSOLA, ziar independent, marinăresc şi de specialitate, CALENDARUL MARITIM, redactat de ofiţerul de marină Amedeu Hainrich din Serviciul Maritim Român, Bucureşti, CATARGE LA ORIZONT, revistă de creaţie literară, artistică şi tehnico-ştiinţifică a elevilor din Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, CĂLĂUZA BRĂILEI, CĂLĂUZA CĂILOR FERATE ŞI A LINIILOR MARITIME ROMÂNEDUNĂRE ŞI MARE, ECOUL DUNĂRII, organ exclusiv al intereselor comercianţilor, FARUL MARINARILOR, organ oficial de luptă şi apărarea intereselor marinarilor români, FLOTA PATRIEI, gazetă de educaţie ostăşească, editată de Comandamentul Marinei Militare, GAZETA BURSEI/GAZETA BURSEI ŞI A MARINEI, revistă săptămânală de propagandă şi informaţii de bursă, GAZETA PORTULUI BRĂILA sau JURNAL COMERŢIAL, GLASUL MARINEI, GRUPUL MASS-MEDIA AL FORŢELOR NAVALE, INFONAV, buletin informativ universitar, editat de Secţia Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, INFO PORT, publicaţie lunară a Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A., JOURNAL OF MARINE TEHNOLOGY AND ENVIRONMENT, bianual editat de Universitatea Maritimă Constanţa, LE DANUBE INTERNATIONAL, journal officiel de la Commission Interalliée du Danube, MAGAZIN AERONAUTICMAGAZIN NAUTIC, publicaţie on-line, specializată, editată de Clubul Nautic Român, MAREA/MAREA ROMÂNEASCĂ, organ al Sindicatului „MAREA” pentru apărarea intereselor profesionale,  MAREA NOASTRĂ, organul autorizat pentru propaganda Ligii Navale Române, fondată în 1931 de Jean Bart pentru propaganda, orientarea şi apărarea intereselor pe apă, MAREA NOASTRĂ PENTRU TINERET, supliment al revistei „Marea Noastră”, MAREA ROMÂNEASCĂ, MARINA, MARINA ROMÂNĂ, revistă editată de Marina Militară/Statul Major al Forţelor Navale, MARITIME TRANSPORT & NAVIGATION JOURNAL published by Nautica, founded by members of the Navigation & Maritime Transport Department, Faculty of Navigation & Naval Transport Constanta Maritime University, MERCUR, primul periodic economic de provincie, apărut la Brăila, MERCURUL BRĂILEI, cu subtitlul „Jurnal al operaţiunilor din portul Brăila”, METACENTRU, revista Şcolii Speciale a Marinei Constanţa, MODELISM INTERNAŢIONAL, publicaţie tehnică, tehnologie, modelism şi istorie militară, MONITORUL JUDICIAR AL PORTURILOR BRĂILA, GALATZ, SULINA ŞI CONSTANŢA, NAUTICA. Buletin informativ, editat de Asociaţia „Nautica” Bucureşti, NAUTIQ, revistă de transport naval şi navigaţie, ORIZONTUL MARITIM, revistă lunară pentru promovarea intereselor profesionale economice şi culturale ale corpului ofiţeresc din marina comercială, ORIZONTURI MARINE, revista elevilor Şcolii Militare Superioare de Marină/Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân”/studenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, PORTUL, PORTUL CONSTANŢA, organ al al Direcţiei Regionale a Navigaţiei Maritime Constanţa, PULSUL PORTUAR, REVISTA AERONAUTICII ŞI MARINEI, publicaţie lunară de specialitate a Aeronauticii şi Marinei, Revista Bursei Şi a Marinei, REVISTA MARINĂ, cu suplimentul „La Revue Marine”, REVISTA MARINEI, publicaţie trimestrială de studii, informaţiuni şi recenzii, publicată sub îngrijirea unui comitet de redacţie din Inspectoratul Marinei Militare, REVISTA MARINEI COMERCIALE, organ de propagandă şi de apărare a intereselor marinei comerciale, REVISTA MARINEI MILITARE, revistă pentru pregătirea de luptă a Forţelor Maritime Militare, REVISTA MARITIMĂ, REVISTA MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ, REVISTA PORTURILOR ŞI NAVIGAŢIUNEI COMERCIALE, REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT MARITIM, REVISTA TRANSPORTURILOR, ROMÂNIA MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ, revista Ligii Navale Române, SEMAPHORE DE BRAILA, Bulletin comercial al portului Brăila, SIFLEEA, revistă editată de elevii Şcolii Navale, SIRENA. GAZETA FĂURITORILOR DE NAVE, SIRENA MĂRII NEGRE, scoasă de elevii Institutului Maritim Constanţa, SPRE LARG, revista elevilor Şcoalelor Marinei Constanţa, THE DANUBE MESSENGER OF SHIPPING AND COMMERCE/MESAGERUL COMERCIAL AL DUNĂRII MARITIME, THE DANUBE SENTINEL, a jurnal for residents in Roumania, TIMONA, ziar editat lunar de Liga Maiştrilor Militari de Marină Constanţa, TRANSPORTURI NAVALE, revistă trimestrială editată de Universitatea Maritimă Constanţa, TRIBUNA MARINARILOR, organ democratic de luptă şi propagandă profesională al Sindicatului Marinarilor Civili din Constanţa, TRIBUNA PORTURILOR, TRIBUNA TRANSPORTURILOR, organul Uniunii Sindicale a muncitorilor de transport pe apă şi uscat din România, primul ziar profesional al muncitorilor din porturi, VÂNT BUN!, publicaţie periodică independentă, VIAŢA ROMÂNIEI PE MARE ŞI PE DUNĂRE, almanah editat de Liga Navală Română, YACHT EXPERT, YACHT MAGAZIN, revistă editată de Yacht Club Regal Român, Bucureşti, YACHTING PLEASURE, ZIUA MARINEI ş.a.

 

Comandorul dr. Marian Moşneagu s-a născut la 29 iunie 1961, în com. Boroaia, jud. Suceava. Este absolvent al Liceului Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza” (1980) şi al Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân” (1984), licenţiat în istorie şi studii aprofundate la Universitatea ,,Ovidius” Constanţa (1998, 1999), doctor în istorie la Universitatea din Craiova (2004). De la 15 aprilie 2007 este şeful Serviciului Istoric al Armatei. Este coautor al volumelor ,,Muzeul Marinei Române 1969-1999. Monografie” (1999), ,,Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române” (2001), ,,Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective” (2005), ,,Sfânta Maria Mare. Credinţe şi tradiţii spirituale româneşti” (2005), „Destine sub marele pavoaz. Omagiu amiralului Gheorghe Anghelescu la împlinirea vârstei de 70 de ani” (2007), ,,Enciclopedia Armatei României”, ,,Albumul Armatei României” (2009) şi „Marina Militară Română (1860-1960)” şi autor al lucrărilor ,,Ziua Marinei la români” (2002), ,,Cultul apelor la români” (2004), ,,Politica navală postbelică a României 1944-1958” (ediţia I 2005, ediţia a II-a 2006), ,,Odiseea navei-şcoală ,,Constanţa” (2004), ,,Regele şi regina Mării Negre. File din istoricul distrugătoarelor & fregatelor ,,Regele Ferdinand” şi ,,Regina Maria” (2006), ,,O istorie tragică a Marinei Comerciale Române” (2006), ,, ,,Dicţionarul marinarilor români” (2008), ,,Eroii Marinei Române” (2009) şi „Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă” (2010).

 

 

GABIER

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.