Apel pentru construirea unei noi NAVE ȘCOALĂ “ALBATROS”

 Prof.univ.dr.clc. Andrian Mihei

În perioada 12-13 decembrie 2012, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” a fost supusă unei evaluări instituționale de către EUA[1]– Asociația Universităților Europene. Una din multele întrebări puse de reprezentanții EUA a fost cea referitoare la cea ce diferențiază Academia Navală “Mircea cel Bătrân” de celelalte universiăți similare și ce este necesar de întreprins pentru a îmbunătății procesul educațional. Răspunsul s-a axat pe tradiția Academiei în cei 140 de ani de învățământ românesc de marină și pe existența propriilor nave alocate practicii marinărești, bătrânul bric Mircea și cargoul Albatros a cărui înlocuirire  cu o navă nouă, modernă și competitivă din punct de vedere comercial s-ar impune. Inevitabil, vine întrebarea cum o “universitate de educație și cercetare științifică cu grad ridicat de încredere”, așa cum este Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, poate să răspundă unui asemenea deziderat într-o perioadă de prelungită criză economică? În acest sens, gândul mă duce la apelul lansat în 1930 de Liga Navală Română pentru grabnica construire a unei mai noi nave școală “Mircea”. Este vorba de campania de strângere de fonduri pentru construirea celui de-al doilea velier “Mircea” într-o perioadă tot de profundă criză mondială. La opt ani de la lansarea apelului LNR, a fost posibil ca bricul să părăsească Șantierul Naval Blom & Voss din Germania și să intre în dotarea Marinei Regale Române. Anul 2013 va marca aniversarea a 75 de ani de serviciu a navei școală “Mircea” în slujba educației. Dacă în cazul unui velier vârsta nu contează, nu același lucru îl putem spune în cazul unei nave comerciale precum Albatros. Exemplul Mircea ar putea fi aplicat și în cazul construirii unei noi motonave comerciale ca și Albators. Stă în puterea noastră ca istoria să se repete! În cele ce urmează, prezint apelul LNR pentru construcția navei  școală “Mircea”.[1] Asociația reprezintă un forum de cooperare și schimb de informații privind învățământul universitar și politicile de cercetare susținut de peste 850 instituții universitare din 47 de țări. Membrii Asociației sunt universități europene implicate în procesul de educație și de cercetare, asociațiile naționale ale rectorilor și alte organizații active în domeniul învățământului universitar și al cercetării.