Academia Navală Mircea cel Bătrân fondează rețeaua educațională pentru dezvoltarea culturii maritime în bazinul Mării Negre

de Andreea Mihăescu

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB)  coordonează un proiect educaţional tranfrontalier cu centrele universitare omoloage din bazinul Mării Negre, în valoare de 460 de mii de euro.

Ofiţerului de relaţii publice al ANMB, lt. Diana Cucoşel, a declarat că proiectul „Rețea de educație maritimă pentru dezvoltarea culturii maritime în bazinul Mării Negre” (MARINE), lansat miercuri, 13 martie 2013, de academia constănţeană, este inclus în Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 şi finanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI). “MARINE, este prevăzut a se desfăşura pe o perioadă de doi ani și are ca parteneri Universitatea „Piri Reis” din Istanbul, Turcia, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova și Academia Maritimă Națională din Odessa, Ucraina, bugetul total alocat fiind de aproximativ 460 de mii de euro, din care Academia Navală beneficiază de o finanțare de aproximativ 300 de mii de euro” – a precizat ofiţerul de presă.

În cadrul proiectului sunt convenite cu partenerii activități de cercetare/aprofundare a istoriei și tradițiilor maritime comune, de actualizare și compatibilizare a programelor de studii din domeniul ingineriei maritime din cele patru universități partenere, în scopul formării de competențe superioare, necesare flotelor civile și militare moderne.

Acțiunile proiectului vor facilita interconectarea instituțiilor de învățământ din zonă – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea „Piri Reis”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia Maritimă Națională – în scopul de a impulsiona dezvoltarea socio- economică regională şi au în vedere crearea unui portal de termeni marinăreşti şi istorie maritimă dar şi modernizarea Muzeului ANMB.

În același timp, se dorește promovarea valorile tradiționale și a perspectivelor de dezvoltare a ocupațiilor din domeniul maritim, ceea ce va determina formarea culturii maritime pentru un grup țintă numeros, aflat în zona vestică a bazinului Mării Negre. Se urmăreşte, în esenţă,  fondarea unei rețele regionale sustenabile, de educație și cultură maritimă, care va avea un impact substanțial asupra dezvoltării profesionale și personale a populației beneficiare.

“În concluzie anticipăm că activitățile proiectului vor permite dezvoltarea infrastructurii educaționale a instituției precum și extinderea rolului educațional al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” în bazinul Mării Negre” – a subliniat Diana Cucoşel.

Programul Operaţional Comun de Cooperare in bazinul Mării Negre 2007-2013 este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI). Scopul său este de a contribui la „o mai puternică şi sustenabilă dezvoltare economică şi socială a regiunilor din bazinul Mării Negre”.

 Proiectul MARINE se integrează în tematica Priorității 3 – Sprijinul inițiativelor culturale și educaționale pentru stabilirea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre și în obiectivele Măsurii 3.1 – Promovarea rețelelor culturale și a schimburilor educaționale între comunitățile din bazinul Mării Negre.