80 de ani de „MAREA NOASTRĂ”

dr. Carmen-Irène ATANASIU

vicepreşedinte Liga Navală Română-filiala Constanţa

 

Sâmbătă, 3 noiembrie 2011, începând cu ora 11.00, la sediul Muzeului Marinei Române din Constanţa, sala de conferinţe „Clio”, a avut loc adunarea festivă prilejuită de aniversarea sărbătoriri a 80 de ani de la apriţia primului număr al revistei Ligii Navale Române, „Marea Noastră”, organ de presă „pentru propaganda, orientarea şi apărarea intereselor pe apă” ale românilor. Totodată evenimentul a consemnat şi împlinirea a 20 de ani de la reapariţia revistei, în noiembrie1989. La lucrări au fost invitate oficialităţi din domeniul naval, membrii redacţiilor publicaţiilor de marină, personalităţi ale marinei comerciale şi militare române, membri ai Ligii Navale Române.

De la începuturile existenţei sale, luptând cu numeroase greutăţi şi lovindu-se de indiferenţă, Liga Navală Română a acţionat prin diverse mijloace de propagandă pentru stimularea gândirii cu specific naval în România, căutând să îmbrăţişeze cât mai multe probleme din domeniul maritim şi fluvial, cu scopul declarat de a orienta şi a strânge rândurile „celor care umblă pe ape, celor care au interese pe ape şi celor care iubesc apa”, atraşi de magia şi orizontul Mării.

Prin L.N.R., marinarii, de cele mai multe ori ei înşişi poeţi, scriitori, ziarişti, istorici sau inventatori, s-au străduit să propage în sufletul românesc cultul pentru Marea Noastră şi respectul pentru oamenii ei. Conferinţe, reviste, broşuri şi cărţi publicate sub egida Ligii, au fost tot atâtea mijloace puse în slujba acestui scop.

Urmărirea acestor obiective, a determinat apariţia în anul 1931, a uneia dintre cele mai valoroase reviste în domeniu: „România Maritimă şi Fluvială” devenită, în mai 1934, „Marea Noastră”, titlu simbolic sub care va fiinţa până la încetarea apariţiei, în anul 1949. Adoptând ca deviză celebrele cuvinte ale lui Mihail Kogălniceanu „Cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea largă”, o gamă extrem de bogată de informaţii se adresa marelui public, căutând să grupeze „toate ramurile de activitate românească pe apă: marina militară, comercială, navigaţia de plăcere, viaţa porturilor, pescărie, literatură marină, sport nautic şi turism pe apă”. Colectivul de redacţie al acestei reviste, editată sub egida Ligii Navale Române, s-a bucurat de la început de nume prestigioase: comandorul Eugeniu Botez (Jean Bart), fondator şi director, comandorul Aurel Negulescu (Moş Delamare) redactor, iar funcţia de secretar de redacţie a deţinut-o, timp îndelungat, locotenentul Dimitrie Ştiubei, renumit astăzi pentru picturile sale marine.

După evenimentele din Decembrie 1989 şi reînfiinţarea Ligii Navale Române, în noiembrie 1991, ca urmare a strădaniilor unui grup de ofiţeri de marină în rezervă, dar şi activi,  revista „Marea Noastră”, şi-a reluat apariţia într-o serie nouă, editată şi tipărită la Constanţa. Călăuzită de aceeaşi celebră afirmaţie rostită de Mihail Kogălniceanu, aceasta îşi propune să fie vrednica urmaşă a revistei cu acelaşi nume fondată în anul 1931 de Jean Bart. După cum declară chiar realizatorii ei „Marea Noastră este un mijloc de popularizare a Marinei Române şi a tradiţiilor ei, ea nu are caracter tehnic, motiv pentru care nu este scrisă numai pentru marinari ci şi pentru toţi cei care iubesc apele ţării şi slujitorii lor”. Din vara anului 2010, revista „Marea Noastră”, cunoaşte o transformare benefică, ce se concreatizează prin standardul tehnic performant, calitate grafică deosebită, conţinut ancorat din ce în ce mai mult în realitaea momentului.

Venind în întâmpinarea aceloraşi deziderate, în perioada aprilie 1938 – august 1943, sub egida L.N.R. a văzut lumina tiparului şi revista „Marea Noastră pentru Tineret”, care concentra informaţii ce se adresau, în special, acestei categorii de cititori. Având un rol important în promovarea intereselor pe apă ale ţării, după Decembrie 1989, L.N.R. – filiala Bucureşti a reeditat „România Maritimă şi Fluvială. Magazin”, care, iniţial, a văzut luimina tiparului cu titlul „Marea Noastră pentru Tineret”.

Pornită din iniţiativa unor marinari entuziaşti cu 80 de ani în urmă,  „Marea Noastră” şi-a asumat nobila sarcină de a fi „un organ de lămurire şi de propagandă maritimă românească în toate straturile sociale, pentru tineri ca şi pentru cei vâstnici”. Trezind interesul pentru Mare şi Marină, care în mare măsură lipsea, încurajând prin diverse metode, mai ales publicistice, acest interes, conştientă, aşa cum arăta regale Carol al II-lea, că „iubirea de mare şi spiritul de marinar este un factor de căpetenie în educaţia unei naţiuni”, „Marea Noastră” a îndeplinit, de-a lungul întregii sale existenţe, o înaltă misiune naţională.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.